Slayers-Zone

Team Speak

1. Nejprve je potøeba stáhnout si program viz sekce downloads

2. Naistalovat

3. Pustit team speak a dát conection

4. Dat conect

5. Vyplnit viz obrázek

6. Dejte settings

7. Pak Sound Input/Outpout settings

8. U push to talk si nastavte klávesu kterou když budete držet ta mùžete povídat (nejen ve høe když jste mrtví ale i ve windows)